ข่าวประกาศ

อ่านข่าวทั้งหมด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ (1)

📢ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อการตรวจสอบจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลในวงงานรัฐสภา

📢ประกาศรายชื่อ 🔰ผู้เข้าร่วมกิจ …

733 total views, 28 views today

เอกสารเผยแพร่

ข่าวกิจกรรม

แสดงข่าวกิจกรรมทั้งหมด
440856685_959934065838023_1592182102528630818_n
Purple Modern Cyber Monday A3 Document (19)
Purple Modern Cyber Monday A3 Document (15)
cats
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (21)
อภิมหาคอรัปชั่นและแนวโน้มของคอรัปชั่นในประเทศไทย (6)

ตารางจองห้องเรียน อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)

button - จองห้องผ่าน Google Form

(PDF) ตารางการใช้ห้อง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตางรางการใช้ห้อง ภาคกศ.ป.ป. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตารางการใช้ ห้องสอบ วันที่ 17 – 29 มีนาคม 2564 (ตึก ม.) ปีการศึกษา 2/2563 

390,843 total views, 107 views today

SDGs Impact Rankings 2022

16.2.2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.6 VDO การทุจริตในบริษัท

16.3.1 นโยบายสาธารณะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

16.7.1 รายงานผลโครงการยุทธ์-64 โครงการยกระดับ

16.5.3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.2.1 กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์

16.5.5 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป

16.2.2 ชุดโครงการวิจัยปลักแรด

16.7.4-1 โครงการรู้รักฯ พิษณุโลก 2564

16.7.4-2 โครงการรู้รักฯ สุโขทัย 2564

โครงการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนเพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย และสร้างความตระหนักในสิทธิของเพศหญิง

390,844 total views, 108 views today