ข่าวประกาศ

อ่านข่าวทั้งหมด
Blue and Yellow School Tool Creative Illustrated Classroom Announcement (5)

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป

ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับ …

251 total views, 67 views today

เอกสารเผยแพร่

ข่าวกิจกรรม

แสดงข่าวกิจกรรมทั้งหมด
cats
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (21)
อภิมหาคอรัปชั่นและแนวโน้มของคอรัปชั่นในประเทศไทย (6)
ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (5)
4
1

ตารางจองห้องเรียน อาคารมหาวชิราลงกรณ (ตึก ม.)

button - จองห้องผ่าน Google Form

(PDF) ตารางการใช้ห้อง ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตางรางการใช้ห้อง ภาคกศ.ป.ป. ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ,อาคารมหาวชิราลงกรณ(ตึก ม.)

(PDF) ตารางการใช้ ห้องสอบ วันที่ 17 – 29 มีนาคม 2564 (ตึก ม.) ปีการศึกษา 2/2563 

365,351 total views, 241 views today

SDGs Impact Rankings 2022

16.2.2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.6 VDO การทุจริตในบริษัท

16.3.1 นโยบายสาธารณะด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

16.7.1 รายงานผลโครงการยุทธ์-64 โครงการยกระดับ

16.5.3 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.2.1 กระบวนการและเส้นทางการลักลอบค้ามนุษย์

16.5.5 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.4 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม

16.5.1 รายวิชาศึกษาทั่วไป

16.2.2 ชุดโครงการวิจัยปลักแรด

16.7.4-1 โครงการรู้รักฯ พิษณุโลก 2564

16.7.4-2 โครงการรู้รักฯ สุโขทัย 2564

โครงการสังคมสงเคราะห์กลุ่มชนเพื่อสร้างความเข้าใจปัญหาตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย และสร้างความตระหนักในสิทธิของเพศหญิง

365,352 total views, 242 views today